Помпи и UPS-и

• Циркулационна помпа WILO Star RSB с холендър
• Циркулационна помпа WILO Star RS с холендър
• Циркулационна помпа WILO Star-Z за рециркулация
• Циркулационни помпи GRUNDFOS UPS - с холендър
• Циркулационни помпи GRUNDFOS UPBASIC - с холендър
• UPS за циркулационни помпи с вграден акумулатор 7 Ah - BBPS 100
• UPS за циркулационни помпи с вграден акумулатор 7 Ah + изводи завъншен акумулатор - BBPS 100 E
• UPS за циркулационни помпи с вграден акумулатор 18 Ah - BBPS 100 M
• UPS за циркулационни помпи с вграден акумулатор 18Ah + изводи за външен акумулатор - BBPS 100 ME
• UPS за циркулационни помпи с вграден акумулатор 18 Ah за 170 W товар - BBPS 160 T
• UPS за циркулационни помпи с вграден акумулатор 18 Ah за 170 W товар + изводи за външен акумулатор - BBPS 160 TE
• UPS за циркулационни помпи с изводи за външен акумулатор за 200 W товар - BBPS 200 A
• Външен акумулатор за BBPS 200 A - модел AK1265

искане за оферта

Документи

Продуктов каталог

Copyrights 2010 Deca Trade Ltd. All rights reserved. Created by Apulchev Design